Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đánh của người lao động

Câu hỏi: Công đoàn có bao nhiêu nội dung trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đánh của người lao động ? những nội ...

Trách nhiệm của công đoàn các cấp về việc tiếp đoàn viên và người lao động

Câu hỏi Trách nhiệm của công đoàn các cấp về việc tiếp đoàn viên và người lao động được pháp luật quy định như thế nào? 

Công đoàn trong lĩnh vực bảo đảm an toàn vệ sinh lao động

Câu hỏi Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong lĩnh vực bảo đảm an toàn vệ sinh lao động?

Công đoàn trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động

Câu hỏi Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của người lao...

Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật

Câu hỏi Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyề...

Tài chính công đoàn

Câu hỏi Tài chính công đoàn được sử dụng vào những nội dung nào?

Những điều kiện bảo đảm cho cán bộ công đoàn

Câu hỏi Những điều kiện bảo đảm cho cán bộ công đoàn gồm những điều kiện nào?

Gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc cho người lao động là cán bộ công đoàn

Câu hỏi: Người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì có đ...

Trách nhiệm của công đoàn các cấp về việc tiếp đoàn viên và người lao động

Câu hỏi Trách nhiệm của công đoàn các cấp về việc tiếp đoàn viên và người lao động? 

Quyền và trách nhiệm của Công đoàn

Câu hỏi Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc ký Thoả ước lao động tập thể, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp ...

Chia sẻ thông tin về vấn đề lao động và vai trò của Công đoàn trong hiệp định thương mại tự do châu Âu (EU) với các nước

Ngày 26.2.2014 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn LĐVN tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin về vấn đề lao động và vai trò của Công đoàn trong hiệp đị...

Phải trang bị phương tiện bảo vệ cho người lao động làm nghề độc hại, nguy hiểm

Ngày 12/02/2014, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện ...

Bảo đảm ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động

Công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và nhà nước, nhằm bảo vệ tính mạ...

Điều kiện bảo đảm cho công đoàn hoạt động

Câu hỏi Những điều kiện bảo đảm cho công đoàn hoạt động như thế nào ?

Lấy ý kiến xây dựng quy định về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật công đoàn

Ngày 13.3.2014 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn LĐVN tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng quy định về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật công ...

Hội thảo “Vai trò của công đoàn với mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ tại nơi làm việc”

Nhân Tuần lễ quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014, ngày 14/3/2014, tại thành phố Huế, Tổng Liên ...

Quyết định số 1935/QĐ-TLĐ ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn

Căn cứ Luật Công đoàn; Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi...

Hướng dẫn số 1803/HD-TLĐ ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn

- Căn cứ Luật Công đoàn; - Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn đóng đoàn phí của đoàn viên công...

Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định chi tiết về tài chính công đoàn đối với nguồn thu kinh phí công đoàn và ngân sách n...